Home
JOW!

 

Het Jongeren Orkest Wagenberg (JOW!) is het opleidings-orkest van Harmonie OVU. De dirigenten van JOW! zijn Maaike van Groesen en René Nelis. Het jongeren orkest laat meerdere keren per jaar iets van zich horen met eigentijdse en moderne muziek.

 

Spelen in JOW! is niet alleen heel gezellig, maar het is ook een goede voorbereiding op het spelen in het groot orkest.

 

Klik deze link voor meer informatie over JOW!

 

Het groot orkest van de harmonie bestaat uit 30-35 spelende leden. De harmonie repeteert donderdagavond van 19.45 - 21.45 in een zaal Bij Bas in Wagenberg (gemeente Drimmelen).

Jaarlijks geeft de harmonie een aantal concerten in de gemeente en begeleidt oa. de intocht van Sinterklaas, de avondvierdaagse en koningsdag.

Naast de muzikale activiteiten worden er uitstapjes en feestavonden georganiseerd welke een goede basis vormen voor de sociale contacten binnen de vereniging.

In Memoriam - Ad Buijs

 

Op zondag 13 augustus bereikte ons in alle vroegte het bericht dan onze secretaris, bestuurslid en trompettist, Dhr. Ad Buijs, de avond daarvoor was overleden. Dit voor ons toch plotselinge en onverwachte bericht is als een mokerslag ingeslagen binnen onze vereniging. Het valt ons bijzonder zwaar dat juist nu, in het jaar dat Ad maar liefst 60 jaar lid is van onze Harmonie OVU, onze wegen zich moeten scheiden.

60 jaar lid van OVU, het is haast niet te bevatten, bijna de helft van ons bestaan als muziekvereniging. En nog steeds was Ad ontzettend betrokken en begaan met de vereniging. Hoewel het vorig jaar al niet zo goed ging met zijn gezondheid en hij eerder aangaf met zijn taak als secretaris te willen stoppen, gaf Ad recent aan toch zeker nog wel een paar jaar te willen doorgaan. Het vergulde insigne en de bijbehorende oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie voor zijn 60 jarige lidmaatschap werden nog deze week postuum aan Ad toegekend. Waar Ad, achteraf gezien helaas, geen weet van had is dat wij hem gezien zijn enorme verdiensten voor OVU, en tevens ondersteund door de Dorpsraad en de vroegere Damesband Vals maar Leutig, inmiddels voorgedragen hadden voor een Koninklijke onderscheiding met de bedoeling die uit te laten reiken bij de viering van zijn jubileum later dit jaar. Ruim 30 jaar was Ad bestuurslid en hij heeft gedurende die tijd in het bestuur diverse functies, waaronder die van vicevoorzitter en penningmeester, vervuld. In bepaalde periodes nam hij waar nodig, in het belang van de vereniging, gelijktijdig meerdere functies waar. In 1998 nam hij na het overlijden van de toenmalige secretaris deze functie over welke hij dus inmiddels ook al weer 19 jaar vervulde. Een veelomvattende en tijdrovende taak, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Tevens verzorgde Ad al lange tijd het onderhoud van de instrumenten van de vereniging. Gedurende bovengenoemde periode was Ad ook nog als leider betrokken bij tal van muziekgezelschappen welke al dan niet als gelegenheidsformaties voortkwamen uit de harmonie. Ad was een in alle opzichten zeer gewaardeerd representant van hetgeen waar onze vereniging voor staat met een ongekende staat van dienst. Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. Zijn naam zal onlosmakelijk verbonden blijven aan OVU. Afgelopen zaterdag hebben we tijdens een memorabele, en hoe kan het ook anders, door OVU muzikaal verzorgde dienst in de Gummaruskerk afscheid genomen van onze secretaris, bestuurslid, dorpsman, vriend maar vooral OVU'er in hart en nieren. Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar zijn vrouw Nel, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe met dit verlies

 

Copyright © 2017