JOW! (Jongeren Orkest Wagenberg)

JOW is bedoeld voor de gevorderde leerlingen van de harmonie. Ook hier weer individuele les van een professionele docent en gaan de leerlingen op donderdagavond van 19.20-19.50 uur samenspelen in JOW onder leiding van de dirigent Niels van Dorst. Bij de individuele lessen wordt ook aandacht besteed aan de theorie en worden de leerlingen geacht hun A-diploma te halen. JOW wordt ondersteund door leden en jeugd uit het groot orkest (met name op het laag koper). Gedurende het jaar worden een aantal optredens gegeven. Zodra de leerling het A-diploma heeft behaald, kan er worden doorgestroomd naar het groot orkest. Uiteraard stimuleren wij ze om door te gaan voor hun B-, C- of zelfs D-diploma.

Door de wat oudere jeugd mee te laten spelen, leren ze elkaar al gelijk kennen. Zo wordt de brug om over te stappen naar het groot orkest wat kleiner.


Kom gezellig een keertje kijken of vraag informatie bij de jeugdcommissie leden:

Ernest Boel, Ronald Kustermans, Maaike van Groesen.

(info@harmonie-ovu.nl)