Blazersklas

In samenwerking met basisschool de Elsenhof is het muziekonderwijs vanaf 2017-2018 weer nieuw leven ingeblazen. Alle groepen krijgen muziekonderwijs met de methode “1, 2, 3, zing”.

Elk jaar na de zomervakantie krijgen de leerlingen vanaf groep 5 de mogelijkheid om kennis te maken met een muziekinstrument van de harmonie. Als de kinderen een instrument willen uitproberen dan krijgen ze gedurende zes weken de beschikking over dat instrument, krijgen individuele les op het instrument en gaan samenspelen in de “blazersklas”. We doen dat na schooltijd op vrijdagmiddag van 14.30-15.30 uur. Deze korte introductie van zes weken op het instrument wordt afgesloten met een presentatie aan ouders en andere belangstellenden.

Indien de kinderen daarna verder willen met dat instrument (of een ander instrument naar keuze en beschikbaarheid) dan worden ze lid van de harmonie en komen ze in het “probeerorkest”.