Bestuur & Commissies

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit 8 leden, waarvan elk lid (al dan niet op muzikaal vlak) binnen de vereniging actief is.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Addy Janssens (voorzitter)
 • Ria Gelens (secretaris)
 • Pieter van Aard (penningmeester)
 • Ernest Boel (Jeugd)
 • Sanne Janssens (pr & social media)
 • Maaike van Groesen (muziekevenementen)
 • Ruben Kaaijk (lid)
 • Marcel Verschuren (lid)


Binnen onze vereniging zijn er diverse commissies actief:

Jeugdcommissie

 • het hoofddoel is het begeleiden van de jeugdleden binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord;
 • inhoud geven aan het contact met de basisschool in samenwerking met het bestuur;
 • functioneren als klankbord voor leerlingen, opstaporkest en JOW;
 • problemen binnen het opleidingstraject signaleren en doorspelen naar het bestuur;
 • organiseren van een aantal concerten per jaar voor de blazersklas, het opstaporkest en JOW.


PR-commissie

 • het actueel, leesbaar en interessant houden van de website www.harmonie-OVU.nl;
 • zorgen voor publiciteit in kranten en andere hiervoor in aanmerking komende media;
 • publiceren via social media.


Muziekcommissie

 • zorgt voor de keuze van de muziekstukken voor de harmonie;
 • contact houden met de dirigent over te spelen muziekstukken;
 • jaarprogramma samenstellen met betrekking tot de te spelen muziekstukken;
 • zorgen voor muziekstukken ten behoeve van het behouden en eventueel verhogen van het niveau.


Evenementencommissie

 • zorgt voor de organisatie van de buitenmuzikale activiteiten en het (mede)organiseren van concerten en uitvoeringen. Gedacht wordt aan het inrichten van de ruimtes waar de concerten worden gegeven, het zorgen voor podiumdelen, attributen, hapjes en drankjes.
 • Leuke activiteiten voor de jeugd organiseren zoals een filmavond, speurtocht, etc.