Doelstellingen

'Het plezier van het samen muziek maken mag niet verloren gaan.'

De doelstellingen van Harmonie OVU, zoals ook in de statuten beschreven staat, zijn:

  • mensen de gelegenheid geven samen met anderen muziek te beoefenen op instrumenten die binnen een harmonie gebruikelijk zijn;
  • het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het muziek maken belangrijk is;
  • het leveren van een bijdrage aan het culturele welzijn van de eigen leden en aan het (culturele) welzijn van Wagenberg en omstreken;
  • het bevorderen van het plezier om als amateurs te repeteren, te presteren en te presenteren;
  • het behouden van het muzikale niveau en waar mogelijk verbeteren hiervan, met een zoveel mogelijk eigen bezetting;
  • het bieden van voldoende muzikale uitdaging voor onze leden;
  • het onderhouden en waar mogelijk verstevigen van de contacten met basisschool “Elsenhof” op muzikaal gebied.

Het streven van de harmonie is erop gericht om tijdens het spelen en het uitvoeren van muziek kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verhogen, met als uitgangspunt dit zoveel mogelijk met eigen leden te bewerkstelligen. Hierbij mag het plezier van het samen muziek maken niet verloren gaan.

Hoe realiseren we dit?

  • De muziekcommissie zal in overleg met de dirigent muziekstukken uitkiezen die bedoeld zijn om het niveau op peil te houden en/of te verbeteren.
  • We streven naar een bloeiende vereniging die zelfstandig opereert en waar alle leden zich veilig voelen in een sociaal klimaat.
  • We willen ons onderscheiden door goede facilitering en buitenmuzikale activiteiten te organiseren en door eigentijdse concerten/uitvoeringen te geven