Jeugdbeleid

Een belangrijk onderdeel binnen de harmonie is het jeugdbeleid. Het werven, opleiden en begeleiden van leerlingen is voor de vereniging van belang. Dit beleid verdient hoge prioriteit en sluit aan bij het kerndoel voor muziek zoals die is vastgelegd in de wet op het basisonderwijs: muziek op de basisschool is erop gericht dat de leerlingen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden zodat ze deel kunnen nemen aan de huidige muziekcultuur in Nederland.

Hiervoor zijn een aantal suggesties bedacht om dit uit te gaan voeren:

  • jaarlijkse wervingsproject via de basisschool;
  • in samenwerking met de basisschoolleerlingen vanaf groep 4 de beginselen van de muziek aanbieden waar ze het plezier van het samen muziek maken leren ervaren.
  • leerlingen vanaf groep 4 jaarlijks kennis laten maken met de instrumenten die passen binnen de vereniging;
  • een jeugdcommissie benoemen met een afvaardiging vanuit het bestuur, ouders, jeugdleden en leden van het harmonieorkest.

Wij maken gebruik van de methode “Horen, lezen & spelen” van de Haske, deel 1 t/m 4.

Als een leerling ongeveer halverwege het tweede boek is, kan hij/zij het A-diploma gaan behalen volgens het landelijk raamleerplan HaFaBra-opleidingen. Dit geeft tegelijk toegang tot het jeugdorkest; JOW. Hiervoor leren ze het samenspel al onder de knie te krijgen in het opstaporkest.

JOW wordt ondersteund door ervaren muzikanten. Het doel van JOW is om samen muziek te maken, orkestgevoel te creëren en ze te begeleiden naar het harmonieorkest, als het niveau van de leerling dit toelaat.

Na het behalen van het B-diploma en/of op advies van de docent en de dirigent kan er doorgestroomd worden naar het harmonieorkest. Verwacht wordt van de jeugdleden dat ze nog een aantal jaar actief blijven in JOW om de nieuwe leerlingen te ondersteunen.

Voor JOW geldt dat het muziekrepertoire gedurende het jaar uitdaging moet geven en leiden tot verbetering. Onze jeugdleden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende buitenmuzikale activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.