Harmonie (groot orkest)

Jaarlijks neemt het orkest deel aan uitwisselingsconcerten en verzorgt zelf verschillende concerten.

Het groot orkest bestaat uit de al wat gevorderde muzikanten. We zijn momenteel met ongeveer 30 - 35 leden. Jong en oud speelt al jaren samen en vormt het muzikale plaatje van het dorp! Het niveau van het groot orkest ligt wat hoger dan bij het Jeugdorkest. Belangrijk aspect waar veel aandacht aan wordt geschonken, is een verrassend en afwisselend jaarprogramma zodat de harmonie interessant blijft voor muzikanten en publiek.